Khi muốn sử dụng dịch vụ, tôi có thể đăng ký và tìm kiếm thông tin ở đâu?
Thủ tục đăng kí sử dụng dịch vụ như thế nào?
Việc đăng ký sử dụng dịch vụ có mất nhiều thời gian không?
Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, khi nào tôi sẽ được sử dụng dịch vụ?
Khi cần liên hệ hỗ trợ kỹ thuật tôi liên hệ ở đâu?
Nhận xét góp ý và khiếu nại về chất lượng dịch vụ của Diginet?