Dành cho Ngân Hàng

Giải pháp tổng đài thực hiện các giao tiếp, kết nối viễn thông giữa Ngân hàng và khách hàng thông qua Hệ thống Call Center. Phương pháp xây dựng hệ thống là tuân theo các tiêu chuẩn của một hệ thống mở.

Hệ thống Call Center là một giải pháp tích hợp của Diginet với chức năng thực hiện các giao dịch của Ngân hàng như kiểm tra số dư tài khoản, xem kết quả 3 đến 5 giao dịch gần nhất, thanh toán tự động các khoản tiền điện, tiền nước, điện thoại, internet, truyền hình cáp, thanh toán phí bảo hiểm,…Thực hiện việc chuyển tiền giữa các tài khoản cùng ngân hàng cũng như với ngân hàng khác…qua điện thoại, Fax, SMS…

Với Hệ thống Call Center, các hoạt động nhân công của Ngân hàng sẽ được giảm thiểu một cách tối đa. Việc cung cấp thông tin về các dịch vụ, thông tin các chương trình khuyến mại, các chính sách về lãi suất…cho khách hàng được Hệ thống cung cấp một cách tự động. Các thắc mắc của khách hàng có thể được giải đáp một cách tự động hoặc được chuyển đến bộ phận chức năng để giải đáp chỉ bằng thao tác ấn chọn một phím đặc biệt (như phím * hoặc phím #). Khách hàng luôn được phục vụ 24/24.

– Balance inquired – Khách hàng có thể kiểm tra tài khoản bất kỳ thời điểm nào trong ngày thông qua điện thoại, SMS, Fax…(Truy vấn số dư tài khoản của khách hàng thông qua hệ thống).
– Lock / Unlock account – Để đảm bảo an toàn cho tài khoản của khách hàng, chủ tài khoản có thể khóa các tài khoản của mình khi không sử dụng chúng để tránh người khác truy cập vào tài khoản của mình và khởi tạo hoạt động của tài khoản khi có nhu cầu sử dụng thông qua điện thoại, SMS, Fax….
– Mini Statement – Khách hàng có thể nhận được thông tin của 3 hoặc 5 giao dịch gần nhất qua điện thoại, SMS, Fax….
– Savings rate enquiry – Thông báo các mức lãi tiết kiệm của các dịch vụ tiết kiệm trong ngân hàng hay gửi các giao dịch tính lãi cuối tháng cho khách hàng thông qua điện thoại, SMS, Fax…
– Bill Payment – Thanh toán hóa đơn của các dịch vụ khác như: Điện, nước, điện thoại , tài khoản thẻ tín dụng, v.v … cho các khách hàng hoặc các công ty có đăng ký sử dụng dịch vụ này của ngân hàng thông qua điện thoại, SMS, Fax…
– Rate exchange – Thông báo tỷ giá một số ngoại tệ cho khách hàng thông qua điện thoại, SMS, Fax…
– Fund transfer from intra bank / interbank – Chuyển khoản điện tử trong cùng một ngân hàng, giữa các tài khoản trong cùng ngân hàng đó hoặc giữa các tài khoản trong các ngân hàng khác nhau qua điện thoại, SMS, Fax…phục vụ cho việc thanh toán của khách hàng.
– Và còn nhiều tính năng mở rộng khác.