Dành cho các công ty Chứng khoán

Hệ thống Call center – Contact Center áp dụng cho các công ty chứng khoán nhằm thực hiện hỗ trợ phần lớn các thao tác cho điện thoại viên trong giao dịch với khách hàng. Các khâu có thể thực hiện được thông qua hệ thống máy móc đều được chúng tôi đưa vào ứng dụng trong hệ thống, phần lao động nhân công còn lại chỉ là một phần nhỏ của các giao dịch.

Giải pháp được xây dựng trên nguyên tắc: hệ thống sử dụng các công nghệ chuẩn quốc tế, có tính mở, có khả năng thích ứng tốt trong từng điều kiện cụ thể tại Việt Nam.Các tính năng của hệ thống:

– Chức năng nhận và phân phối cuộc gọi (ACD – Automatic Call Distribute)
– Tính năng trả lời tự động (IVR -Interative Voice Responce )
– Tính năng ghi âm các cuộc thoại
– Thực hiện lấy dữ liệu từ hệ thống quản lý đặt lệnh sẵn có để hiển thị thông tin trên màn hình Điện thoại viên
– Thống kê, báo cáo dịch vụ
– Thực hiện thông tin cho khách hàng qua SMS: thông tin đấu thầu, thông tin giao dịch…
– Xử lý đặt lệnh qua SMS. Hệ thống cho phép khách hàng thực hiện đặt lệnh qua SMS theo mẫu quy định
– Tự động đọc lệnh giao dịch từ hệ thống đặt lệnh của Công ty chứng khoán cho Giao dịch viên (Broker) tại sàn giao dịch
– Tự động gọi ra để thông tin cho khách hàng về kết quả giao dịch, thông tin đấu giá cổ phần, thông tin về chia cổ tức,…
– Gửi/nhận Fax thông qua máy tính: Các cá nhân có thể thực hiện việc gửi/nhận Fax qua máy tính khi khai báo đầy đủ tên và mật khẩu đăng nhập
– Cung cấp hộp thư thoại cho khách hàng VIP: cung cấp hộp thư thoại cho các khách hàng có giá trị giao dịch lớn và ổn định
– Mở rộng khả năng thực hiện đặt lệnh qua Website của công ty chứng khoán với khả năng bảo mật cao cho khách hàng
– Và một số tính năng khác.