cloud-call-center-solutions-overview-graphic

Đám mây là một mô hình phân bố của công nghệ thông tin dựa trên giao thức Internet. Thông qua truy cập dễ dàng vào máy tính từ xa, tăng sự bảo mật, khả năng mở rộng và độ tin cậy của mô hình điện toán đám mây cho phép các doanh nghiệp, tổ chức tự động cung cấp và quy mô được ảo hóa và chia sẻ các nguồn tài nguyên.

Các giải pháp tổng đài vô cùng linh hoạt sẽ hỗ trợ bảo mật, quá trình và nhu cầu nền tảng của các doanh nghiệp, tổ chức.

Dành cho khách sạn

Dành cho khách sạn

Trong một khách sạn theo tiêu chuẩn thì có rất nhiều hệ thống khác nhau và nhiều giải pháp khác nhau cho từng hệ thống. Giải pháp chúng tôi đề xuất... đọc tiếp >>
Dành cho các trường học

Dành cho các trường học

Hệ thống tin học dành cho các trường học có chức năng là cầu nối giữa Gia đình – Nhà trường – Học sinh thông qua Web, E-mail, Điện thoại, SMS với... đọc tiếp >>
Dành cho Ngân Hàng

Dành cho Ngân Hàng

Giải pháp tổng đài thực hiện các giao tiếp, kết nối viễn thông giữa Ngân hàng và khách hàng thông qua Hệ thống Call Center. Phương pháp xây dựng hệ... đọc tiếp >>