Thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ CloudCC

Xin bạn hãy cho biết một số thông tin về nhu cầu triển khai ứng dụng theo các gợi ý bên dưới, chúng tôi sẽ tư vấn gói dịch vụ phù hợp nhất cho doanh nghiệp bạn.

Nhu cầu doanh nghiệp bạn là

Bộ phận sử dụng

Số lượng giám sát viên(Supervisor)

Số lượng Agent

Kích hoạt tính năng mở rộng

Thông tin liên hệ

Tên của bạn (*)

Địa chỉ Email (*)

Số điện thoại(*)

Tiêu đề

Nội dung