Dành cho các trường học

Hệ thống tin học dành cho các trường học có chức năng là cầu nối giữa Gia đình – Nhà trường – Học sinh thông qua Web, E-mail, Điện thoại, SMS với mong muốn hệ thống này sẽ thay thế các phương pháp thông tin chậm chạp, không chính xác cũ, đảm bảo việc trao đổi thông tin giữa Gia đình – Nhà trường – Học sinh diễn ra nhanh chóng và chính xác, nâng cao khả năng giám sát của Gia đình tới quá trình học tập của học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục của Nhà trường

Dành cho các trường học

Dành cho các trường học

Hệ thống thực hiện tự động việc cung cấp các thông tin thông qua điện thoại, Web, E-mail, SMS, Fax…dành cho các trường học như:

Cung cấp thông tin về điểm thi, kết quả học tập, việc đóng học phí, số buổi nghỉ, ngày cấp bằng (chứng chỉ)… cho học sinh và gia đình; Cung cấp các thông tin về các khoá học, học phí và lịch khai giảng cho các đối tượng quan tâm, tìm hiểu trước khi quyết định việc theo học một khoá đào tạo của nhà trường; Cung cấp cho các giáo viên lịch giảng dạy và các thông báo mới nhất của nhà trường; Các học viên của trường có thể nghe lại bài giảng trên lớp, nghe băng, nghe kể chuyện hay nghe các bài hát (Bằng ngôn ngữ mà mình theo học) nhằm nâng cao khả năng học tập của mình khi gọi vào hệ thống…

– Nhận và trả lời tự động các thông tin về quá trình học tập, thi cử của học sinh
– Tự xây dựng các kịch bản trả lời theo yêu cầu của từng trường
– Cung cấp sẵn các dịch vụ điển hình: báo điểm thi, thông báo thời khoá biểu, điểm danh…
– Hộp thư thoại cho các đối tượng học sinh, nhà trường và phụ huynh
– Tự động gọi ra phát thông báo theo yêu cầu
– Tổng hợp tự động văn bản thành tiếng nói không hạn chế số lượng từ
– Hỗ trợ trả lời qua điện thoại viên
– Thống kê, phân tích, báo cáo
– Bảo mật thông tin
– Và một số tính năng khác dành cho các trường học