Dành cho khách sạn

Dành cho khách sạn

Trong một khách sạn theo tiêu chuẩn thì có rất nhiều hệ thống khác nhau và nhiều giải pháp khác nhau cho từng hệ thống. Giải pháp chúng tôi đề xuất ở đây chỉ cơ bản là giải pháp cho phần thông tin liên lạc trong một khách sạn. Về mặt hệ thống, chúng tôi chia thành 02...
Dành cho các trường học

Dành cho các trường học

Hệ thống tin học dành cho các trường học có chức năng là cầu nối giữa Gia đình – Nhà trường – Học sinh thông qua Web, E-mail, Điện thoại, SMS với mong muốn hệ thống này sẽ thay thế các phương pháp thông tin chậm chạp, không chính xác cũ, đảm bảo việc trao đổi thông...
Dành cho các công ty tư vấn và chăm sóc khách hàng

Dành cho các công ty tư vấn và chăm sóc khách hàng

Diginet chuyên cung cấp các giải pháp tổng đài Contact center theo hướng hợp nhất từng bước các dạng thông tin (Thoại, SMS, VoIP, Dữ liệu của Doanh nghiệp) trong một hệ thống phù hợp với nhu cầu của khách hàng trong điều kiện Việt Nam Một số tính năng của hệ thống...
Dành cho các công ty Chứng khoán

Dành cho các công ty Chứng khoán

Hệ thống Call center – Contact Center áp dụng cho các công ty chứng khoán nhằm thực hiện hỗ trợ phần lớn các thao tác cho điện thoại viên trong giao dịch với khách hàng. Các khâu có thể thực hiện được thông qua hệ thống máy móc đều được chúng tôi đưa vào ứng dụng...
Dành cho Ngân Hàng

Dành cho Ngân Hàng

Giải pháp tổng đài thực hiện các giao tiếp, kết nối viễn thông giữa Ngân hàng và khách hàng thông qua Hệ thống Call Center. Phương pháp xây dựng hệ thống là tuân theo các tiêu chuẩn của một hệ thống mở. Hệ thống Call Center là một giải pháp tích hợp của Diginet với...